Dodavatel vodohospodářských staveb,
opravy strojů a vozidel, nákladní autodoprava
Telefon 461 329 230

Provozování vodovodu

Stavební vodohospodářská je od roku 2011 provozovatelem vodovodu ve Stašově u Poličky. Za dobu provozu vybudovala ve spolupráci s obcí rozšíření a rekonstrukci vodovodu včetně vybudování úpravny vody na snižování obsahu dusičnanu (NO3) v pitné vodě.

Provoz je zajišťován odborným dozorem, který pravidelně, několikrát týdně kontroluje provoz vodovodu, funkci úpravny a stav sítě včetně objemu ve vodojemech. Pravidelně se dělá průzkum ztrát a vyhodnocujeme objemy nefakturované vody - objemy spotřeby vody v úpravně a ztráty ve vodovodní síti, které monitorujeme a snažíme se snižovat.

Naše společnost, tím že vznikla odprodejem části VHOS, a.s. má mnohaleté zkušenosti s provozem vodovodů a kanalizací a to již od roku 1989. Můžeme nabídnout obcím, vlastníkům veřejných vodovodů nebo kanalizací provoz za „rozumné „ ceny, tak, aby vlastník veřejné sítě i občan dané obce byl spokojen.

Pro zajištění provozu máme nejen strojní vybavení na provádění oprav, kontrolu kvality vody, ale máme především pracovníky znalé a zkušené z provozu veřejných vodovodů a kanalizací.

.

Dotaz či přání? Kontaktujte nás

- takto označená pole jsou povinná