Dodavatel vodohospodářských staveb,
opravy strojů a vozidel, nákladní autodoprava
Telefon 461 329 230

Provozování vodovodu

Stavební vodohospodářská, s.r.o. je od roku 2011 provozovatelem vodovodu ve Stašově u Poličky. Za dobu provozu vybudovala ve spolupráci s obcí rozšíření a rekonstrukci vodovodu včetně vybudování úpravny vody na snižování obsahu dusičnanu (NO3) v pitné vodě. V letošním roce se dokončuje stavba 2 nových vrtů, které mají zajistit plynulejší zásobování obce vodou, i když je nutno zprovoznit i úpravu vody na snížení obsahu železa a manganu.

Provoz je zajišťován odborným dozorem, který pravidelně, několikrát týdně kontroluje provoz vodovodu, funkci úpravny a stav sítě včetně objemu ve vodojemech. Pravidelně se dělá průzkum ztrát a vyhodnocujeme objemy nefakturované vody - objemy spotřeby vody v úpravně a ztráty ve vodovodní síti, které monitorujeme a snažíme se nadále snižovat ztráty vody, monitoringem vodovodu tak, aby klesly ztráty pod 11%.

Naše společnost, tím že vznikla odprodejem části VHOS, a.s. má mnohaleté zkušenosti s provozem vodovodů a kanalizací, a to již od roku 1989. Můžeme nabídnout obcím, vlastníkům veřejných vodovodů nebo kanalizací provoz za „rozumné„ ceny, tak, aby vlastník veřejné sítě i občan dané obce byl spokojen a byl i provozem vytvářen zdroj pro opravy a rekonstrukce ve formě nájemného.

Pro zajištění provozu máme nejen strojní vybavení na provádění oprav, kontrolu kvality vody, ale máme především pracovníky znalé a zkušené z provozu veřejných vodovodů a kanalizací.

Dotaz či přání? Kontaktujte nás

- takto označená pole jsou povinná